fbpx

Spelregelwijzigingen

Spelregelwijzigingen met ingang van het nieuwe seizoen Met ingang van 1 september worden een aantal nieuwe spelregels van kracht.
Het zijn geen ingrijpende wijzigingen, maar goed om er kennis van te nemen.
Deze tekst is overgenomen van de site van het KNKV.

Met ingang van 1 september 2022 heeft de Internationale Korfbalfederatie (IKF) een aantal spelregels gewijzigd. Deze spelregelwijzigingen gelden ook voor onze competitie. De IKF heeft onder andere scheidsrechters duo’s geïntroduceerd en toevoegingen gedaan wat betreft het doorspelen als er een speler op de grond ligt, de golden goal, de time-out en spelersvervanging.

Scheidsrechters duo’s (paragraaf 4.6)
De IKF heeft scheidsrechters duo’s geïntroduceerd. Beide scheidsrechters zijn gelijkwaardig in het uitvoeren van taken. Dit is met name gewijzigd in paragraaf 4.6, maar komt ook op andere plekken terug. In de Nederlandse competitie zullen er in een aantal klassen nog wel assistent-scheidsrechters in actie komen. In de ereklasse, Korfbal League en Korfbal League 2 zal alleen met duo’s worden gefloten.

Speler op de grond (paragraaf 4.6.b)
In Nederland was het gangbaar dat als er een speler op de grond lag, er een 1-schotsregel was. Dit is echter geen onderdeel van de spelregels. Er mag gewoon worden doorgespeeld. Vanaf nu staat in de spelregels dat het spel gestopt moet worden als een speler die valt en/of geblesseerd raakt zonder contact niet onmiddellijk kan opstaan en in een positie blijft die een mogelijk gevaar vormt voor hemzelf en anderen. Hierbij is met name het cursieve deel relevant. Iemand die bij de zijlijn op de grond ligt is geen aanleiding om het spel te stoppen als de overige spelers zich ergens anders bevinden.

Golden goal (paragraaf 5.3)
Bij de golden goal-verlenging is een toevoeging gedaan om te verduidelijken welk team de bal krijgt als het laatste schot voor de zoemer een doelpunt en een gelijke stand oplevert. Het team dat dit laatste doelpunt tegen krijgt, krijgt bij de start van de golden goal-verlenging het balbezit.

Time-out (paragraaf 5.8)
De paragraaf over de time-out is uitgebreid met de volgende tekst: ‘Als de coach het time-outverzoek indient terwijl het spel al is onderbroken (uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar voor de herstart, wordt het verzoek alleen ingewilligd als het verzoek op tijd wordt gedaan zodat de tijdwaarnemer en jury het verzoek kunnen communiceren door een hoorbaar signaal en het ‘time-out (T)’-teken te tonen voordat het spel wordt hervat. Als er niet voldoende tijd is om het verzoek van de coach te communiceren, wordt de time-out bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter gecommuniceerd en toegekend.’

Spelersvervanging (paragraaf 5.9)
De paragraaf spelersvervanging is uitgebreid met de volgende tekst: ‘Indien de coach het vervangingsverzoek indient wanneer het spel al is onderbroken (uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar vóór de hervatting, wordt het verzoek alleen ingewilligd als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: de vervangende speler staat klaar op het vervangingsvlak én het verzoek wordt gedaan, zodat de tijdwaarnemer en jury voldoende tijd hebben om het verzoek door een hoorbaar signaal en een vervangingsteken aan de scheidsrechter te communiceren voordat het spel wordt hervat. Als het verzoek van de coach hiervoor niet voldoende tijd geeft, zal de vervanging wordt bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter meegedeeld en toegekend.’

Opmerkingen: Het besluit om wedstrijden met 2 gelijkwaardige scheidsrechters te gaan leiden is het gevolg van het experiment dat 2 seizoenen gelden werd gestart in de Korfbal League. Hoewel de regel nu in de officiële spelregels staat, zal deze regel voorlopig gelden voor de Korfbal League, de Ereklasse veld en de Korfbal League 2. Deze laatste klasse is nieuw in de zaalcompetitie en is een nieuwe klasse tussen de Korfbal League en de Hoofdklasse.

De tekst van “Een speler op de grond” is een wat onduidelijk. Met name de zin” Vanaf nu staat in de spelregels dat het spel gestopt moet worden als een speler die valt en/of geblesseerd raakt zonder contact niet onmiddellijk kan opstaan en in een positie blijft die een mogelijk gevaar vormt voor hemzelf en anderen.” Een verdere toelichting op wat hier nu precies bedoeld wordt is zeker noodzakelijk, wil de toepassing in de praktijk niet tot veel discussie leiden.

De overige wijzigingen spreken voor zich.
Hans Pouw

HKV/Ons Eibernest - Steenwijklaan 16 - Den Haag