fbpx

We gaan weer sporten bij HKV/Ons Eibernest!!

Na het bericht van onze regering dat er met de jeugd weer gesport mag gaan worden, is er direct gestart met de voorbereidingen om dit te realiseren.
We gaan vanaf dinsdag 5 mei van start met korfbal en tennis op HKV/Ons Eibernest!

Leden en niet-leden zijn welkom om mee te doen, er moet vooraf wel worden ingeschreven. Deze inschrijving dient om rekening te kunnen houden met het aantal kinderen zodat de trainingen goed voorbereid kunnen worden door de trainers. Inschrijven kan via de website tot 1 dag voorafgaande aan de training.

De korfbaltraining gaat door vanaf 5 inschrijvingen per leeftijdsgroep (uitgezonderd de kangoeroes). De tennistraining gaat door vanaf 2 inschrijvingen. De status van de inschrijvingen kan worden gezien via de website.

Dinsdag: Korfbal
18.00‐19.00 uur : Jeugd t/m 12 jaar
19.30‐20.30 uur : Jeugd 13 t/m 18 jaar (ID mee !!)

Donderdag: Korfbal (afhankelijk van belangstelling)
18.00‐19.00 uur : Jeugd t/m 12 jaar
19.30‐20.30 uur : Jeugd 13 t/m 18 jaar (ID mee !!)

Woensdag: Tennis
13:00‐18:00 uur : Leeftijdsgroepen worden ingedeeld na inschrijving
 Groep 1: starttijd 13:30
 Groep 2: starttijd 14:30
 Groep 3: starttijd 15:30
 Groep 4: starttijd 16:30

Zaterdag : Korfbal
10.15-11:00 uur : Kids tm 6 jaar
10.15‐11.15 uur : Jeugd t/m 12 jaar
11.45‐12.45 uur : Jeugd 13 t/m 18 jaar (ID mee !!)

Regels
We moeten ons aan de regels van de overheid houden. Zowel de korfbalbond als de tennisbond hebben een protocol opgesteld. Vanuit de gemeente zijn er richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de buitenaccommodaties in Den Haag. De richtlijnen voor sporters zijn onderaan dit bericht toegevoegd. Op de accommodatie zullen coronacoördinatoren aanwezig zijn die toezicht houden op het naleven van deze protocollen. Bij het niet houden aan de gestelde maatregelen, kan er niet aan een training worden deelgenomen.

Kinderen worden 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie ontvangen. Zorg dat de kinderen alle sportkleding al aan hebben. Na de training is het de bedoeling dat alle kinderen de sportvelden en de accommodatie zo snel mogelijk verlaten.

Ouders Voor kinderen vanaf 6 jaar mogen geen ouders langs de lijn staan. We vragen de ouders dan ook niet de accommodatie te betreden.
Bij kinderen jonger dan 6 jaar is 1 ouder per kind toegestaan.De social distance van 1,5 meter moet door die aanwezige ouders goed worden aangehouden.

Kantine/materialenhok
De kantine zal gesloten blijven. Mocht er EHBO materiaal of AED nodig zijn, kan dit zsm bij de coronacoördinator aangegeven worden waarna hij/zij het benodigde materiaal kan pakken of dit bij 1 specifiek persoon kan neerleggen. Alleen bij nood en op verzoek bij een coronacoördinator kan er gebruik gemaakt worden van het toilet.
Uitgifte en inname van het korfbal- en tennismateriaal voor de trainingen vinden alleen plaats door een coronacoördinator of toegewezen begeleider.
Kinderen en trainers mogen niet op eigen gelegenheid het materiaalhok betreden.

Brengen en halen
Ivm de afsluiting van Steenwijklaan kunnen er geen auto’s het parkeerterrein bereiken, ook niet via het fietspad. Er is een afzet/ophaalpunt op de kruising van de Steenwijklaan/Zwartsluisstraat. Bij de jeugd t/m 12 jaar staan er een kwartier voor aanvang van de training bij dit punt 2 herkenbare begeleiders klaar welke de kinderen kunnen opvangen. 1 van de 2 begeleiders zal op 1,5 meter afstand met de kinderen meelopen naar de accommodatie. Deze begeleiding zal tot 10 minuten na aanvang van de training aanwezig zijn. Aan het einde van de training zullen deze 2 begeleiders met de groep kinderen meelopen naar het ophaalpunt en daar aanwezig blijven totdat alle kinderen zijn opgehaald.

Bij de groep van 13 t/m 18 jaar zal er een kwartier voor aanvang van de training 1 begeleider aanwezig zijn op de kruising van de Steenwijklaan/Zwartsluisstraat om de aankomst in goede banen te leiden. De kinderen lopen op eigen gelegenheid naar de accommodatie toe. Aan het einde van de training zal de begeleider met de kinderen meelopen naar het ophaalpunt en daar wachten totdat alle kinderen zijn opgehaald.

Fietsende leden kunnen het veld bereiken via het fietspad. Er zal 1 herkenbare begeleider bij de ingang van de accommodatie staan om de entree te begeleiden.

Er zijn geen ouders toegestaan op de accommodatie, uitgezonderd bij de training van de kangoeroes.
Daar is 1 ouder per kind toegestaan.
Bij het ophalen van de kinderen moet er buiten het hek gewacht worden waarbij rekening gehouden moet worden met 1,5 meter afstand onderling.

Desinfectie
Aan alle kinderen wordt gevraagd handen te wassen thuis voor en na de training. Indien nodig of gewenst kunnen de handen ook schoongemaakt worden met het op de accommodatie aanwezige desinfectiemiddel. Op de accommodatie zijn desinfectiemiddel en papieren handdoekjes aanwezig om het korfbalmateriaal en evt de handen te desinfecteren.
Na ieder trainingsuur zal het materiaal worden gedesinfecteerd door de coronacoördinator samen met de aanwezige trainers.  

Richtlijnen voor sporters vanuit de gemeente Den Haag 

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

 

Gegevens ouder/verzorger

Gegevens kind

Ik wil mij inschrijven voor Korfbal

Dinsdag (voor tm 12 jaar) (18:00-19:00) Dinsdag (voor 13 tm 18 jaar) (19:30-20:30) Donderdag (voor tm 12 jaar) (18:00-19:00) Donderdag (voor 13 tm 18 jaar) (19:30-20:30) Zaterdag (voor kids tot en met 6 jaar) (10:15-11:00) Zaterdag (voor tm 12 jaar) (10:15-11:15) Zaterdag (voor 13 tm 18 jaar) (11:45-12:45)

Ik wil mij inschrijven voor Tennis

Woensdagmiddag - Groep 1 (13:30) Woensdagmiddag - Groep 2 (14:30) Woensdagmiddag - Groep 3 (15:30) Woensdagmiddag - Groep 4 (16:30)

HKV/Ons Eibernest - Steenwijklaan 16 - Den Haag